Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Introduction to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Introduction to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement
Apr. 12 – The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) entered into force on March 29, 2012, aiming to create a free and open investment environment through the...

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP bản tóm tắt

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP bản tóm tắt
Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở thành một hiệp định mang tính bước ngoặc của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu trong khi vẫn đề cập tới các vấn...

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ
GATS là tên viết tắt của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ của WTO. Tuy nhiên, GATS chỉ bao gồm các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ. Nghĩa vụ cụ thể của mỗi...

Cam kết WTO về ô tô

Cam kết WTO về ô tô
Tình hình phát triển ngành ô tô khi Việt Nam gia nhập WTO? Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam? Việt Nam đã có những cam kết quốc tế nào về thuế nhập...

Tóm lược Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Tóm lược Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU
Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt...