Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones
The number of industrial parks in Vietnam continues to rise as foreign investment pours in. As of July 2015, there are now 299 industrial parks in Vietnam with 212 parks...