Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Phí chuyển nhượng dự án

Thời gian chuyển nhượng Dự án đầu tư: - Soạn hồ sơ thành lập trong vòng 05 ngày làm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy...

Phí cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian cấp mới, sửa đổi, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư: - Soạn hồ sơ thành lập trong vòng 05 ngày làm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu) - Giấy...

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian cấp mới, sửa đổi, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư: - Soạn hồ sơ thành lập trong vòng 05 ngày làm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu) - Giấy...