Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law
The Decree stipulates subjects and principles on preferential investment treatment. Accordingly, projects deployed in disadvantaged socioeconomic conditions, projects...