Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85
10:31:59   27/08/2015
THỦ TỤC CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

 Dự án của nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đã thực hiện thủ tục và được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoạt động theo Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), bao gồm:

-  Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Dự án được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhưng có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc văn phòng điều hành dự án đặt tại thành phố Hà Nội;
- Dự án thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
3. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:
+ Cá nhân, tổ chức:  
Khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://fdi.gov.vn; http://dautunuocngoai.gov.vn
Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
Lưu ý: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)/Giấy phép đầu tư hoặc có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư cần thực hiện việc xác nhận/bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và dự án đầu tư, đồng thời đăng ký tạo tài khoản quản lý dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại văn bản số 2264/KHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015.
+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.
- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
- Bước 3: Trả kết quả:
+ Văn phòng Sở phát hành Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.
+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư);
- Bản gốc Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).
Ngoài ra, khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
- Giấy biên nhận hồ sơ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
5. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
6. Kết quả giải quyết TTHC
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu II.3 ban hành kèm theo văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ.
 ------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM LONG
Điện thoại : +(84) 462.54.56.58 / 462.86.1929

Email:dautunamlong@gmail.com
Hotline: 0914 66 86 85
Tư vấn đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tư vấn dự án, Cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp FDI, Tư vấn giải quyết tranh chấp...