Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

Cấp giấy phép lao động

Cấp giấy phép lao động
Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không phải cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này thì người sử dụng lao động hoặc đối...