Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Nguyên tắc và hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
Khi xảy ra tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết vấn đề này như thế nào?

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law
The Decree stipulates subjects and principles on preferential investment treatment. Accordingly, projects deployed in disadvantaged socioeconomic conditions, projects...

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones
The number of industrial parks in Vietnam continues to rise as foreign investment pours in. As of July 2015, there are now 299 industrial parks in Vietnam with 212 parks...

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc
Mới đây World Bank đã đưa ra bản Dự báo kinh doanh tại Việt Nam năm 2016, nhờ có sự thay đổi trong các thủ tục hành chính và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư...

Cấp giấy phép lao động

Cấp giấy phép lao động
Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không phải cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này thì người sử dụng lao động hoặc đối...

Nội dung hợp đồng BCC

Nội dung hợp đồng BCC
Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy...

Đầu tư theo hình thức hợp đồng ppp và bcc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng ppp và bcc
Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và...

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần...

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua...

Một số vấn đề về cấp Visa (thị thực) cho nhà đầu tư nước ngoài

Một số vấn đề về cấp Visa (thị thực) cho nhà đầu tư nước ngoài
1. Điều kiện cấp thị thực 2. Các trường hợp được miễn thị thực 3. Thời hạn của thị thực