Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; dự án có sử dụng...

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Hợp đồng BCC

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Hợp đồng BCC
Khi hợp đồng BCC chấm dứt hoặc nhà đầu tư nước ngoài không còn nhu cầu đặt văn phòng điều hành tại Việt Nam, nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng...

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP
Luật Đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo theo hình thức Hợp đồng PPP (Điều 27 Luật Đầu tư 2014 - Hợp đồng đầu tư theo đối tác công...

Các hình thức Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư...

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài
Ngoài hình thức đầu tư: Thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC, đầu tư theo hợp đồng PPP, các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn hình thức góp vốn, mua cổ...

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 (Phần 2)

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 (Phần 2)
Ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 2014. Theo đó, Luật bao gồm 7 chương, 76 Điều và 4 Phụ lục kèm theo. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và thay thế Luật...

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 (Phần 1)

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 (Phần 1)
Ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 2014. Theo đó, Luật bao gồm 7 chương, 76 Điều và 4 Phụ lục kèm theo. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và thay thế Luật...