Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam - Euromoney

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam - Euromoney
Ngày 30/9/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tạp chí tiền tệ Châu Âu (Euro Money) tổ chức Diễn đàn đầu tư thế giới tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của...

Các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014

Các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014
Pháp luật quy định về các hình thức ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư tại Điều 15 Luật đầu tư 2014.

Đối tượng nào được áp dụng ưu đãi đầu tư?

Đối tượng nào được áp dụng ưu đãi đầu tư?
Luật Đầu tư 2014 quy định cụ thể các đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư.