Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
Khi xảy ra tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết vấn đề này như thế nào?

Nội dung hợp đồng BCC

Nội dung hợp đồng BCC
Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy...

Đầu tư theo hình thức hợp đồng ppp và bcc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng ppp và bcc
Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và...

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần...

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua...

Thủ tục doanh nghiệp tăng lên hay giảm đi

Thủ tục doanh nghiệp tăng lên hay giảm đi
Tại sao tinh thần của luật doanh nghiệp mới là đơn giản thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, nhưng nếu Sở KHĐT vẫn bắt doanh nghiệp đăng ký mã...

Thay đổi đầu tư trong Khu công nghiệp

Thay đổi đầu tư trong Khu công nghiệp
Doanh nghiệp của tôi đang hoạt động dự án đầu tư có vốn 100% nước ngoài, tại Ban quản lý Khu Nam TPHCM. Nay có nhu cầu muốn tăng vốn điều lệ và bổ sung thêm ngành nghề...

Kiểm tra ngành nghề của doanh nghiệp

Kiểm tra ngành nghề của doanh nghiệp
Trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp không thể hiện nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Khi ký hợp đồng kinh tế, làm thế nào để biết Doanh nghiệp đó...

Khác biệt áp mã ngành giữa các Sở KHĐT

Khác biệt áp mã ngành giữa các Sở KHĐT
Khi thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp tôi gặp trường hợp như sau: Công ty chúng tôi có trụ sở tại TP. Hà Nội...

Chuyển giao luật Đầu tư cũ và mới

Chuyển giao luật Đầu tư cũ và mới
Công ty tôi thành lập năm 2014 tại Tp. HCM. Sau đó được mua lại 90% bởi 1 công ty Hàn Quốc. Quá trình đàm phán kéo dài cho đến cuối tháng 6 mới xong. Sau đó theo quy định...

Đầu tư nước ngoài làm thủ tục thay đổi

Đầu tư nước ngoài làm thủ tục thay đổi
Theo quy định của Luật đầu tư 2014, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới 51% sẽ được phép thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Ngành nghề không có trong đăng ký doanh nghiệp

Ngành nghề không có trong đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp tôi sắp ký kết Hợp đồng với đối tác nhưng khi kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đối tác thì không thấy thể hiện ngành nghề

Đại diện trong quản lý công ty

Đại diện trong quản lý công ty
Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 3 người đại diện

Thời hạn tạm ngừng hoạt động

Thời hạn tạm ngừng hoạt động
Thời hạn doanh nghiệp được quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh là bao lâu?