Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Quy hoạch các Khu công nghiệp tại Hưng Yên

Quy hoạch các Khu công nghiệp tại Hưng Yên
Theo đó, tỉnh muốn loại bỏ 3 KCN ra khỏi Quy hoạch. Đó là các KCN Bãi Sậy, quy mô 150 ha; Dân Tiến, quy mô 150 ha; và Thổ Hoàng, 400 ha. Lý do là vì, các KCN này chưa...