Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều kiện, trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh GPĐT, GCNĐT (đồng thời là GCNĐKDN)

Thủ tục điều chỉnh GPĐT, GCNĐT (đồng thời là GCNĐKDN)
Trước khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, theo qui định của Luật Đầu tư 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005 trong trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh...