Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Điều 58, Luật đầu tư 2014

Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Authority to issue, amend and revoke Investment registration certificate

Authority to issue, amend and revoke Investment registration certificate
Industrial zone, export processing zone, high-tech zone or economic zone management boards shall receive [application files for issuance of an IRC] and issue

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; dự án có sử dụng...

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Hợp đồng BCC

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Hợp đồng BCC
Khi hợp đồng BCC chấm dứt hoặc nhà đầu tư nước ngoài không còn nhu cầu đặt văn phòng điều hành tại Việt Nam, nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng...

Lập văn phòng điều hành khi đầu tư theo Hợp đồng BCC

Lập văn phòng điều hành khi đầu tư theo Hợp đồng BCC
Hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ...

Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp FDI

Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp FDI
Để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, các Doanh nghiệp FDI được phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định...

Thủ tục cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP
Luật Đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo theo hình thức Hợp đồng PPP (Điều 27 Luật Đầu tư 2014 - Hợp đồng đầu tư theo đối tác công...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Đầu tư 2014, hướng dẫn cụ thể tại Công văn...

Các hình thức Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư...