Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85
11:06:53   10/10/2016

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại điều 58, Luật đầu tư năm 2014, điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật đầu tư;
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án do Quốc hội,  quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
  ------------------o0o------------------
   
  Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM LONG
  Email: dautunamlong@gmail.com
  Hotline: 0914 66 86 85
  Tư vấn đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tư vấn dự án, Cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp FDI, Tư vấn giải quyết tranh chấp