Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc
Mới đây World Bank đã đưa ra bản Dự báo kinh doanh tại Việt Nam năm 2016, nhờ có sự thay đổi trong các thủ tục hành chính và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư...