Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law

Gov’t promulgates decree guiding Investment Law
The Decree stipulates subjects and principles on preferential investment treatment. Accordingly, projects deployed in disadvantaged socioeconomic conditions, projects...

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones

The Guide to Understanding Vietnam’s Industrial Zones
The number of industrial parks in Vietnam continues to rise as foreign investment pours in. As of July 2015, there are now 299 industrial parks in Vietnam with 212 parks...

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc

World Bank: Chỉ số Kinh doanh tại Việt Nam tăng 3 bậc
Mới đây World Bank đã đưa ra bản Dự báo kinh doanh tại Việt Nam năm 2016, nhờ có sự thay đổi trong các thủ tục hành chính và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư...

Thủ tục cấp Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân vào Việt Nam

Thủ tục cấp Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân vào Việt Nam
Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt...