Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Authority to issue, amend and revoke Investment registration certificate

Authority to issue, amend and revoke Investment registration certificate
Industrial zone, export processing zone, high-tech zone or economic zone management boards shall receive [application files for issuance of an IRC] and issue

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
Nhà đầu tư thuộc trường hợp phải đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư phải lập hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.