Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Bổ sung giấy chứng nhận đầu tư tại các nước ASEAN

Bổ sung giấy chứng nhận đầu tư tại các nước ASEAN
Chúng tôi là tập đoàn Hòa Phát (Việt Nam), hiện đang có dự án đầu tư nhà máy sản xuất cán thép tại Thái Lan, dự án triển khai từ năm 2009 và đi vào hoạt động từ năm 2011,...

Bổ sung thông tin Giấy chứng nhận đầu tư vào Việt Nam

Bổ sung thông tin Giấy chứng nhận đầu tư vào Việt Nam
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp...